OBJECTIU

1

8. PROMOURE EL CREIXEMENT ECONÒMIC SOSTINGUT, INCLUSIU I SOSTENIBLE, L’OCUPACIÓ PLENA I PRODUCTIVA, I EL TREBALL DECENT PER A TOTHOM

Aproximadament la meitat de la població mundial encara viu amb l’equivalent a menys de 2€ diaris i, en molts llocs, el fet de tenir un lloc de treball no garanteix la capacitat per a fugir de la pobresa.
La contínua falta d’oportunitats de treball decent, la inversió insuficient i el baix consum provoquen una erosió del contracte social bàsic subjacent en les societats democràtiques: el dret de compartir el progrés. La creació de llocs de treball de qualitat constitueix, encara, un gran repte per a gairebé totes les economies.
Per a aconseguir el desenvolupament econòmic sostenible, les societats hauran de crear les condicions necessàries perquè les persones accedeixin a llocs de treball de qualitat, estimulant l’economia sense fer malbé el medi ambient. També haurà d’haver-hi oportunitats laborals, amb condicions de treball dignes, per a tota la població en edat de treballar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tipus de llicència
SENSE LLICÈNCIA
Comparteix
Autor

Raquel Abulaila Mallor / Fotògrafa freelance

Context

Madrid

Data

2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
© Cruz Roja Española 2017. Todos los derechos reservados. Pulse aquí para consultar los ASPECTOS LEGALES.
Agencia de Colocación autorizada con el número 9900000098
var nuevocolor = '#be1d46';